תקנון

תודה על נכונתכם לתרום.
התשלום באתר כפוף לתנאים הבאים:

1. השימוש באתר ובתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
2. עמונה – אגודה שיתופית מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לצורך הקמת בית הכנסת ביישוב בדרך קלה, נוחה ומהירה.
3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.
4. התשלום מבוצע באתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמונה – אגודה שיתופית בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט. עמונה – אגודה שיתופית תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמונה – אגודה שיתופית בעמלה בגין הפעולה יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
6. עמונה – אגודה שיתופית שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
7. במידה והעיסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מזכירות האגודה.
בטל: 050-332-2499.
8. עמונה – אגודה שיתופית לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.
9. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה.
10. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
11. עמונה – אגודה שיתופית תהה רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בעמונה – אגודה שיתופית ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.